Alnajrani Mohsen

编辑:异常网互动百科 时间:2020-05-27 05:08:14
编辑 锁定
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
Alnajrani Mohsen,沙特阿拉伯籍足球运动员。
外文名
Alnajrani Mohsen
国    籍
沙特阿拉伯
运动项目
足球

Alnajrani Mohsen场上位置

编辑
前锋

Alnajrani Mohsen职业生涯

编辑
时间
  
球队
  
2009 - 2010纳兰
2013 - 现在阿帕哈
[1] 
参考资料